VÅRT TEAM

Leder 2021

Ingrid Helen

Ingrid Helen har det overordnede ansvaret for hele gjennomføringen av NLD. Hennes viktigste oppgave er å sørge for at alt gjennomføres i tråd med visjonen og verdiene, og at alle drar lasset i samme retning.

Nestledere 2021

Elise og Malin

Nestlederne har sammen med leder det overordnede ansvaret for teamet bak NLD. Sammen sørger de for kvalitet i arbeidet mot arrangementet, og sørger for at alle til en hver tid vet hvilke oppgaver de skal gjennomføres.

Økonomiansvarlig 2021

Karen

Karen sitter som økonomiansvarlig for NLD 2021. Hun styrer alt i forhold til budsjett og kostnader. Sammen med leder og nestledere bidrar hun til at NLD arrangeres på et oversiktlig og godt økonomisk grunnlag.

Bedriftskontakter 2021:

Lilet 

 Ingelin, Lilet og Floriana

Bedriftskontaktenes hovedoppgave er å være kontaktpersonene ut til bedriftene som bidrar til NLD. Målet er å skape høyt nivå av engasjement mellom bedriftene og NLD, og jobbe sammen for å skape årets arrangement.

PR, Event- & billettansvarlig 2021:
Linn Underhaug Grythe  

Linn, Kristine og Luis

Hovedoppgaven til denne delen av teamet er å skape aktiviteter som sikrer godt billettsalg og sosiale sammenkomster for å bidra til et godt studentmiljø på campus.