VÅRT TEAM

Leder 2020

John Christian Harestad

John Christian har det overordnede ansvaret for hele gjennomføringen av NLD. Hans viktigste oppgave er å sørge for at alt gjennomføres i tråd med visjonen og verdiene, og at alle drar lasset i samme retning.

Nestledere 2020

 Sanjin Damjanovic & Shahla Rypdal

Nestlederne har sammen med leder det overordnede ansvaret for teamet bak NLD. Sammen sørger de for kvalitet i arbeidet mot arrangementet, og sørger for at alle til en hver tid vet hvilke oppgaver de skal gjennomføres.

Økonomiansvarlig 2020

Elisabeth Kragh

Elisabeth sitter som økonomiansvarlig for NLD 2020. Hun styrer alt i forhold til budsjett og kostnader. Sammen med leder og nestledere bidrar hun til at NLD arrangeres på et oversiktlig og godt økonomisk grunnlag.

Bedriftskontakter 2020:

 

 

Ronny Wisløff Andersen, Anisa Keyse Mohamed & Cindy Mora

Bedriftskontaktenes hovedoppgave er å være kontaktpersonene ut til bedriftene som bidrar til NLD. Målet er å skape høyt nivå av engasjement mellom bedriftene og NLD, og jobbe sammen for å skape årets arrangement.

Event- & billettansvarlig 2020:
 

Maren Dybdahl, Charlotte Wetteland & Louise Høiland

Hovedoppgaven til denne delen av teamet er å skape aktiviteter som sikrer godt billettsalg og sosiale sammenkomster for å bidra til et godt studentmiljø på campus.