Teamet vårt

Dette er teamet som skal stå på for å arrangere Næringslivsdagene 2021.

TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE

Ingrid Helen Svela

Leder for NLD 2021

Ingrid Helen har det overordnede ansvaret for hele gjennomføringen av NLD. Hennes viktigste oppgave er å sørge for at alt gjennomføres i tråd med visjonen og verdiene, og at alle drar lasset i samme retning.

Tlf: +47 912 41 400

Mail: leder.nld@biso.no

Elise Holth

Nestleder, Økonomi og Bedriftskontakter

Nestlederne har sammen med leder det overordnede ansvaret for teamet bak NLD. Sammen sørger de for kvalitet i arbeidet mot arrangementet, og sørger for at alle til en hver tid vet hvilke oppgaver de skal gjennomføres.

Tlf: +47 942 963 93

Mail: nestleder.elise.nld@biso.no

 

Malin Tunem

Nestleder, PR- og kommunikasjon/event

Nestlederne har sammen med leder det overordnede ansvaret for teamet bak NLD. Sammen sørger de for kvalitet i arbeidet mot arrangementet, og sørger for at alle til en hver tid vet hvilke oppgaver de skal gjennomføres.

Tlf: +47  970 99 694

Mail: nestleder.malin.nld@biso.no

 

Ingelin Heen Veum

Bedriftskontakt

Bedriftskontaktenes hovedoppgave er å være kontaktpersonene ut til bedriftene som bidrar til NLD. Målet er å skape høyt nivå av engasjement mellom bedriftene og NLD, og jobbe sammen for å skape årets arrangement.

Tlf: +47 941 85 050

Mail: bedriftskontakt.ingelin.nld@biso.no

 

Lilet Milena

Bedriftskontakt

Bedriftskontaktenes hovedoppgave er å være kontaktpersonene ut til bedriftene som bidrar til NLD. Målet er å skape høyt nivå av engasjement mellom bedriftene og NLD, og jobbe sammen for å skape årets arrangement.

Tlf: +47 414 58 610

Mail: bedriftskontakt.lilet.nld@biso.no

 

Lilet

Floriana Kastrati

Bedriftskontakt

Bedriftskontaktenes hovedoppgave er å være kontaktpersonene ut til bedriftene som bidrar til NLD. Målet er å skape høyt nivå av engasjement mellom bedriftene og NLD, og jobbe sammen for å skape årets arrangement.

Tlf: +47 454 48 349

Mail: bedriftskontakt.floriana.nld@biso.com

 

Linn Underhaug Grythe

PR og kommunikasjonsansvarlig

Hovedoppgaven til Linn er å holde studentene våre oppdatert gjennom Sosiale Medier og skape aktiviteter som sikrer sosiale sammenkomster. Dette for å bidra til et godt studentmiljø på campus.

Tlf: +47 466 50 036

Mail: linn@trallfa.no

 

Luis Andersen

Event- & billettansvarlig

Hovedoppgaven til Luis er å skape aktiviteter som sikrer godt billettsalg og sosiale sammenkomster for å bidra til et godt studentmiljø på campus. Herunder planlegge Gallamiddagen. 

Tlf: +47 902 05 474

Mail: event.nld@biso.no

 

Kristine Løvås

Event- & billettansvarlig

Hovedoppgaven til Kristine er å skape aktiviteter som sikrer godt billettsalg og sosiale sammenkomster for å bidra til et godt studentmiljø på campus. Herunder planlegge Gallamiddagen. 

Tlf: +47 989 93 261

Mail: event.nld@biso.no

 

Av Studenter,
For Studenter

Vi vet at studenter og næringslivet har noe å lære av hverandre. Derfor arrangeres Næringslivsdagene (NLD) i regi av BIs Studentorganisasjon BISO, hvert år.

Gjennom dette arrangementet får elever og bedrifter mulighet til å knytte kontakt med hverandre over to dager med foredrag, kurs og konkurranser. Vi er opptatt av at både studentene og næringslivet skal få noe ut av dette arrangementet.

Kontakt Oss

7 + 7 =