SPONSOR

BEDRIFTER SOM SPONSER NLD GJØR OFTE DETTE AV TO GRUNNER:

  • Næringslivsdagene kan gi bedrifter verdi da det er en arena med muligheten til å møte nye, potensielle eller fremtidige kunder.
  • Næringslivsdagene er en arena hvor bedriftene kan øke synlighet blant studentene i Stavanger, fremtidens arbeidskraft. Her har man mulighet til å utføre Employer Branding, søke nye ansatte, få Internship-studenter, bygge relasjoner, eller få gode innspill fra studenter med oppdatert akademisk kunnskap.

NB: Årets ønske til sponsorene er at dere enten tilbyr Internship eller arbeidsplass etter endt studie, evt. deltidsjobb ved siden av studiene. Vi forventer også at dere bruker muligheten til å engasjere studentene når dere står på stand for å få mest mulig utbytte for både studentene og bedriften deres.

Næringslivsdagene 2021 tilbyr fire forskjellige sponsorpakker. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre pakkene for å kunne tilby en attraktiv eksponering ut mot studentene.

PLATINUM SPONSORER

GULL SPONSORER

SØLV PLUSS SPONSORER